Ubytovací řád

Ubytovací řád chalupy „Chalupa Na Vršku“

1) Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
2) I když je chalupa téměř na samotě budeme rádi když večer uberete zvuku reproduktorům, aby se chalupa "neotřásala v základech'' hlasitou hudbou (ať se nám neodstěhuje zvěř z okolních lesů :-)
3) Zvíře může být umístěno v prostorách chalupy pouze se souhlasem pronajímatele chalupy a za poplatek uvedený v ceníku. Majitel zvířete je povinen na požádání prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Není dovoleno, aby zvíře bylo v prostorách chalupy, a to včetně pokojů, ponecháno bez dozoru ubytovaného hosta. Zvíře nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hostů. Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířete. Ke krmení zvířete nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům. Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chalupy má osoba, která zvíře doprovází.
4) V pokojích, nebo společenských místnostech NESMÍ nájemce i hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
6) Kouření ve vnitřních prostorách chalupy je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!! venku před chalupou a na dalších místech (terasa, pergola) jsou popelníky.
7) Pohybovat se ve vnitřních prostorech chalupy jen po přezutí/vyzutí z venkovní obuvi. 
8) Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.
9) Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a na jejím prostranství. Využívání dětského hřiště, venkovního bazénu, trampolíny, sauny je vždy na vlastní nebezpečí.
10) Za škody způsobené hostem na majetku chalupy a zařízení odpovídá nájemce podle platných předpisů (dle inventurního seznamu).
11) Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)
12) K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech.
14) Rozdělávání malého ohně za účelem opékání, grilování je povoleno pouze na místě určeném ohniště za chalupou, gril pod pergolou, kdy po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil. 
15) Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky a obdobné materiály, tyto
patří do košů či popelnice.
16) Dodržujte třídění odpadu – plast, papír, sklo, směs – odpad po ukončení pobytu odvezte na třídící dvůr (autobusová točna) 200metrů od chalupy
17) Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat majiteli objekt zpět v uklizeném stavu. Svléct povlečení, vysát a vytřít všechny místnosti, umýt koupelny, wc, vynést odpadky, umýt všechno používané nádobí. Dále vynést popel z krbu a krbových kamen. Přesný manuál úklidu je vyvěšen na nástěnce v chalupě.
18) V zimních měsících je na hostovi, aby provedl úklid sněhu, posyp solí u chalupy, tak stejně na parkovacích místech. Tato povinnost není závazek pronajímatele.
19) Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej úmyslně poruší, má majitel právo pronájem objektu ihned bez náhrady ukončit.

Informace:

Topení a radiátory: V celém objektu je elektrické topení - elektrokotel. Každý radiátor v domě je osazen termostatickou hlavicí, která řídí teplotu daného radiátoru. Topení běží na noční proud, který je 20hod denně, a to konkrétně v této době 0:00 - 01:00; 02:00 - 08:00; 09:00 - 14:00; 14:59 - 18:45; 19:44 - 24:00 mimo tuto dobu topení nefunguje, bojler neohřívá vodu, avšak ze zkušeností, je tato doba naprosto dostačující. Nezvyšujte teplotu na kotli ve sklepě.

Topení v krbu: K roztopení v krbu je nutné použít suché měkké dřevo, drobné třísky, nebo jakékoliv dřevěné zbytky. Použijte noviny (ne časopisy), které naleznete vedle krbu v proutěném koši. Nechte rozhořet třísky či menší kousky dřeva a posléze přiložte větší kusy dřeva. Při otevírání krbových dvířek postupujte pomalu, aby se prvně nasál vzduch a do místnosti nešel kouř. Dřevo - koš/50,-Kč, dle spotřebovaných košů bude posléze částka odečtena z kauce. Pro běžnou spotřebu poskytujeme dřevo zdarma a je naskládáno u krbu či venku pod pergolou. Nad rámec viz uvedený poplatek.

Sauna: Zapněte tlačítkem saunu ON/OFF, ta se začne nahřívat cca 45min. Sauna má bezpečností klapku a vždy se po 45min automaticky vypne. Doba pobytu v sauně se běžně doporučuje přibližně 10-15 minut při teplotách max 85°C stupňů (teplota je přednastavena). Před saunováním se osprchujte, omyjte mýdlem a osušte. Při saunování použijte ručník. Nelehejte holým tělem na dřevo. Nekráčejte do sauny v jakékoliv obuvi, pouze s čistými chodidly. Nejlépe je opakovat saunovací proces 3-4x (saunování, osvěžení ledovou vodou, či venku ve sněhu a odpočinek na lehátku). Po saunování saunu i světlo vypněte. Nenechávejte saunu otevřenou.

Sníh, námraza na střeše: V zimních měsících odhrnujte prosím sníh pravidelně, a to směrem od parkovacích stání přes cestu. Sníh na chodníku okolo domu, nejprve odhrňte hrablem nebo lopatou. Odhazujte směrem od domu. Následně vymeťte sníh venkovním smetákem, tak stejně i schodiště. Náčiní je umístěno před chalupou. V případě námrazy na chodníku je před chalupou umístěna posypová sůl. V případě, že se sníh nejprve neodhrne a pošlape, přilepí se tak k dlažbě a je následně velmi kluzký. Dávejte pozor, aby ze střechy nepadaly kusy sněhu, či ledu, mohlo by dojít k úrazu, proto hrablem rampouchy odstraňte. Cesta přímo k chalupě cca 150m je zpevněná, ale není asfaltová, v zimě se prohrnuje pluhem, avšak i tak doporučujeme sebou sněhové řetězy či pohon na autě 4x4.

Wifi: V celé chalupě je bezdrátové připojení k internetu. Síť chalupanavrsku - heslo je uvedeno na nástěnce. V případě správného připojení k této síti a nefunkčnosti internetu je chyba na straně poskytovatele – připojení k internetu není garantováno. Pokud internet nefunguje resetujte router. Nejsilnější signál je ve společenské místnosti a v apartmánu č.4.

 

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID Chalupa na Vršku

Chalupa Vám byla předána uklizená, v čistotě, a proto očekáváme, že i Vy budete předávat chalupu uklizenou!
Za dveřmi do apartmánu č.2 je regál s úklidovými prostředky, vysavač, mop a další úklidové pomůcky. Je dobré, aby vedoucí zájezdu zorganizoval závěrečný úklid tak, aby úklid nemusela dělat pouze jedna osoba. Začněte s úklidem prosím včas, jelikož do 10hod je třeba chalupu předat již uklizenou.

Postupujte následovně:
Pokoje:
1.) Vysvléknout použité povlečení a prostěradlo, vytřepat jej, poskládat a položit na stůl, či dolů do společných prostor na lavici v chodbě (pokud máte od nás povlerení zapůjčené). Vytřepat polštář i přikrývku mimo postel, tak aby na posteli nebyly žádné vlasy, drobky a podobně. (Pokud některé z povlečení či prostěradel nebylo použito nechte ho poskládané na lůžku, jak bylo při předávání chalupy).
2.) Vysát podlahu, i pod postelemi, za nočními stolky, vysát šuplíky
3.) Vytřít podlahu čistým, lehce vlhkým mopem ( příliš mokrý mop může zničit dřevěné podlahy)

Herna:
Vysát koberec, uklidit veškeré hračky na svá místa (nemíchejte hry, pexesa apod. dohromady)

Společné prostory, chodby, kuchyně, soc. zařízení:
V těchto prostorách je potřeba vysát podlahy a umýt čistým a lehce vlhkým mopem. Umýt lednice, kuchyňské linky, koupelny, WC, případně vyčistit krby + skla na krbových dvířkách. Vyklidit myčku, nádobí nemíchejte z ostatních kuchyní dohromady. Vynést odpadky a následně vložit čisté pytle (jsou umístěny v úklidovém regálu v chodbě k apartmánu č.2). Odpadky je nutné odvést na třídící dvůr (autobusová točna 150metrů).

Veškeré hmotné škody, které byly způsobeny hosty během pobytu na majetku i na zařízení je povinen host pronajímateli uhradit. Host je povinen po skončení pobytu předat dům i zahradu v pořádku a uklizené! Jakoukoliv závadu, poškození nebo rozbití na chalupě nebo jejím vybavení, je nutné ihned hlásit smskou nebo telefonicky ubytovateli, tak abychom mohli danou situaci vyřešit nebo napravit do dalšího příjezdu hostů.

 

 

 Informace o zpracování osobních údajů

  Chalupa Na Vršku, IČ 76418286

 (v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza

4)   telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav

            - tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

 

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

                                                                            Zpracování osobních údajů

 

  1. a) Uložení

-       údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

-       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

 

  1. b) Doba archivace

-       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle

     zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo

poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

1.2.2019

Petra a Michal Buřívalovi - majitel Chalupy Na Vršku

 

MAJITELÉ CHALUPY: +420 725926315, +420 724225251

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

POLICIE 158