Ubytovací řád

Ubytovací řád chalupy „Chalupa Na Vršku“

1) Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
2) V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
3) Zvíře může být umístěno v prostorách chalupy pouze se souhlasem pronajímatele chalupy a za poplatek uvedený v ceníku. Majitel zvířete je povinen na požádání prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Není dovoleno, aby zvíře bylo v prostorách chalupy, a to včetně pokojů, ponecháno bez dozoru ubytovaného hosta. Zvíře nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hostů. Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířete. Ke krmení zvířete nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům. Osoba, která zvíře vlastní, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00 hod. Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chalupy má osoba, která zvíře doprovází.
4) V pokojích, nebo společenských místnostech NESMÍ nájemce i hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
5) Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících strojků, vysoušečů vlasů a osobních počítačů.
6) Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!.
7) Pohybovat se ve vnitřních prostorech chalupy jen po přezutí/vyzutí z venkovní obuvi. 
8) Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.
9) Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a na jejím prostranství. Využívání dětského hřiště, venkovního bazénu, trampolíny, sauny je vždy na vlastní nebezpečí.
10) Za škody způsobené hostem na majetku chalupy a zařízení odpovídá nájemce podle platných předpisů (dle inventurního seznamu).
11) Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)
12) K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech - není dovoleno ponechání motoru v chodu.
13) Vstup na okolní pozemky, zahradu, les i parkovací plochu je pouze na vlastní nebezpečí nájemce, hosta.
14) Rozdělávání malého ohně za účelem opékání, grilování je povoleno pouze na místě určeném ohniště před chalupou, kdy po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.
15) Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky a obdobné materiály, tyto
patří do košů či popelnice.
16) Dodržujte třídění odpadu – plast, papír, sklo, železo, směs – odpad po ukončení pobytu odvezte na třídící dvůr (autobusová točna) 200metrů od chalupy
17) Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat majiteli objekt zpět v uklizeném stavu. Svléct povlečení, vysát a vytřít všechny místnosti, umýt koupelny, wc, vynést odpadky, umýt všechno používané nádobí. Dále vynést popel z krbu a krbových kamen. Přesný manuál úklidu je vyvěšen na nástěnce v chalupě.
18) V zimních měsících je na hostovi, aby provedl úklid sněhu, posyp solí u chalupy, tak stejně na parkovacích místech. Tato povinnost není závazek pronajímatele.
19) Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej úmyslně poruší, má majitel právo pronájem objektu ihned bez náhrady ukončit.

Informace:

Topení a radiátory: V celém objektu je elektrické topení. Každý radiátor v domě je osazen termostatickou hlavicí, která řídí teplotu daného radiátoru. Topení běží na noční proud, který je 20hod denně, a to konkrétně v této době 0:00 - 01:00; 02:00 - 08:00; 09:00 - 14:00; 14:59 - 18:45; 19:44 - 24:00 mimo tuto dobu topení nefunguje, bojler neohřívá vodu, avšak ze zkušeností, je tato doba naprosto dostačující. Nezvyšujte teplotu na kotli ve sklepě.

Topení v krbu: K roztopení v krbu je nutné použít suché měkké dřevo, drobné třísky, nebo jakékoliv dřevěné zbytky. Použijte noviny (ne časopisy), které naleznete vedle krbu v proutěném koši. Nechte rozhořet třísky či menší kousky dřeva a posléze přiložte větší kusy dřeva. Při otevírání krbových dvířek postupujte pomalu, aby se prvně nasál vzduch a do místnosti nešel kouř. Dřevo je v balících po 10kg/65,-Kč, dle spotřebovaných balíků bude posléze částka odečtena z kauce.

Sauna: V místnosti před samotnou saunou po pravé straně je na zdi černá pojistka, tu zapněte. Posléze zapněte tlačítkem saunu, ta se začne nahřívat cca 75min. Sauna má bezpečností klapku a vždy se po 75min automaticky vypne. Doba pobytu v sauně se běžně doporučuje přibližně 10-15 minut při teplotách max 85°C stupňů (teplota je přednastavena). Před saunováním se osprchujte, omyjte mýdlem a osušte. Při saunování použijte ručník. Nelehejte holým tělem na dřevo. Nekráčejte do sauny v jakékoliv obuvi, pouze s čistými chodidly. Nejlépe je opakovat saunovací proces 3-4x (saunování, osvěžení ledovou vodou, či venku ve sněhu a odpočinek na lehátku). Po saunování saunu i světlo vypněte. Také vypněte černou pojistku na zdi.  Nenechávejte saunu otevřenou.

Sníh, námraza na střeše: V zimních měsících odhrnujte prosím sníh pravidelně, a to směrem od parkovacích stání přes cestu. Sníh na chodníku okolo domu, nejprve odhrňte hrablem nebo lopatou. Odhazujte směrem od domu. Následně vymeťte sníh venkovním smetákem, tak stejně i schodiště. Náčiní je umístěno před chalupou. V případě námrazy na chodníku je před chalupou umístěna posypová sůl. V případě, že se sníh nejprve neodhrne a pošlape, přilepí se tak k dlažbě a je následně velmi kluzký. Dávejte pozor, aby ze střechy nepadaly kusy sněhu, či ledu, mohlo by dojít k úrazu, proto hrablem rampouchy odstraňte. Cesta přímo k chalupě cca 150m je zpevněná, ale není asfaltová, v zimě se prohrnuje pluhem, avšak i tak doporučujeme sebou sněhové řetězy či pohon na autě 4x4.

Wifi: V celé chalupě je bezdrátové připojení k internetu. Síť chalupanavrsku - heslo je uvedeno na nástěnce. V případě správného připojení k této síti a nefunkčnosti internetu je chyba na straně poskytovatele – připojení k internetu není garantováno.

 

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID Chalupa na Vršku

Chalupa Vám byla předána uklizená, v čistotě, a proto očekáváme, že i Vy budete předávat chalupu uklizenou!
Za dveřmi do apartmánu č.2 je regál s úklidovými prostředky, vysavač, mop a další úklidové pomůcky. Je dobré, aby vedoucí zájezdu zorganizoval závěrečný úklid tak, aby úklid nemusela dělat pouze jedna osoba. Začněte s úklidem prosím včas, jelikož do 10hod je třeba chalupu předat již uklizenou.

Postupujte následovně:
Pokoje:
1.) Vysvléknout použité povlečení a prostěradlo, vytřepat jej, poskládat a položit na stůl, či dolů do společných prostor na lavici v chodbě. Vytřepat polštář i přikrývku mimo postel, tak aby na       posteli nebyly žádné vlasy, drobky a podobně. (Pokud některé z povlečení či prostěradel nebylo použito nechte ho poskládané na lůžku, jak bylo při předávání chalupy).
2.) Vysát podlahu, i pod postelemi, za nočními stolky, vysát šuplíky
3.) Vytřít podlahu čistým, lehce vlhkým mopem ( příliš mokrý mop může zničit dřevěné podlahy)

Herna:
Vysát koberec, uklidit veškeré hračky na svá místa (nemíchejte hry, pexesa apod. dohromady)

Společné prostory, chodby, kuchyně, soc. zařízení:
V těchto prostorách je potřeba vysát podlahy a umýt čistým a lehce vlhkým mopem. Umýt lednice, kuchyňské linky, koupelny, WC, případně vyčistit krby + skla na krbových dvířkách. Vyklidit myčku, nádobí nemíchejte z ostatních kuchyní dohromady. Vynést odpadky a následně vložit čisté pytle (jsou umístěny v úklidovém regálu v chodbě k apartmánu č.2). Odpadky je nutné odvést na třídící dvůr (autobusová točna 150metrů).

Veškeré hmotné škody, které byly způsobeny hosty během pobytu na majetku i na zařízení je povinen host pronajímateli uhradit. Host je povinen po skončení pobytu předat dům i zahradu v pořádku a uklizené! Jakoukoliv závadu, poškození nebo rozbití na chalupě nebo jejím vybavení, je nutné ihned hlásit smskou nebo telefonicky ubytovateli, tak abychom mohli danou situaci vyřešit nebo napravit do dalšího příjezdu hostů.

MAJITELÉ CHALUPY: +420 725926315, +420 724225251
HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158